Để giúp người tiêu dùng thuận tiện trong vấn đề coi ngày tốttháng bốn năm 2019 cũng như thuận tiện vào bài toán đối chiếu các ngày vào thời điểm tháng 4/2019 với nhau. Chúng tôi đã Tổng thích hợp vớ cả ngày rất đẹp trong tháng 42019 cũng như giới thiệu những ngày chưa xuất sắc vào tháng.

Trong trường đúng theo quý các bạn ko bắt buộc coi ngày giỏi tháng bốn năm 2019 hay xem ngày rất đẹp tháng 4 năm 2019 chính vì vẫn tất cả dự định tiến hành công việc vào một ngày cụ thể hồi tháng 4, quý các bạn vui miệng tìm về ngày tương xứng và chọn xem cụ thể hoặc chọn vẻ ngoài Xem ngày tốt xấu để xem một ngày cụ thể.
Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 4 năm 2019

Xem ngày xuất sắc mon 5 năm 2019


Xem ngày xuất sắc tháng 6 năm 2019


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng đắn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 4 NĂM 2019


Lịch dương

1

Tháng 4


Lịch âm

27

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Đinch Mão, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 4


Lịch âm

28

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Đinc Mão, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 4


Lịch âm

29

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Đinc Mão, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 4


Lịch âm

30

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Đinch Mão, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 4


Lịch âm

1

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 4


Lịch âm

2

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 4


Lịch âm

3

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 4


Lịch âm

4

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 4


Lịch âm

5

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 4


Lịch âm

6

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Đinc Sửu, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 4


Lịch âm

7

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 4


Lịch âm

8

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 4


Lịch âm

9

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 4


Lịch âm

10

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 4


Lịch âm

11

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 4


Lịch âm

12

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 4


Lịch âm

13

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 4


Lịch âm

14

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 4


Lịch âm

15

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 4


Lịch âm

16

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinc Hợi, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 4


Lịch âm

17

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 4


Lịch âm

18

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 4


Lịch âm

19

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 4


Lịch âm

20

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 4


Lịch âm

21

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 4


Lịch âm

22

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minch mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 4


Lịch âm

23

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Giáp Ngọ, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 4


Lịch âm

24

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 4


Lịch âm

25

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 4


Lịch âm

26

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinc Dậu, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Trên đấy là Tổng đúng theo ngày xuất sắc tháng bốn năm 2019 nhưng mà chúng tôi ý muốn gửi đến chúng ta. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng tương tự các công việckhác biệt. Thế nên, lúc nắm bắt được ngày xuất sắc xấu trong thời điểm tháng 4/2019 thì bạn cần tra cứu: coi ngày tốt đúng theo tuổi để có hiệu quả chi tiết với đúng chuẩn tốt nhất cho khách hàng.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày giỏi mon 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon hai năm 2021 ♦Ngày tốt mon 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng bốn năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 11 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 1hai năm 2021


Xem phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi mặt hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Syên ổn điện thoại cảm ứng có phải là vật dụng phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy syên ổn điện thoại cảm ứng thông minh các mang hầu như tích điện riêng biệt, phụ thuộc vào trật tự của dãy số cơ mà Slặng điện thoại thông minh hoàn toàn có thể tác động cho tới bạn theo hướng xuất sắc (Cát) xuất xắc xấu (hung)
*
Dùng tởm dịch chọn sim tử vi phong thủy xuất sắc đến 4 đại nghiệp đời người!
Bằng rất nhiều gợi nhắc quẻ dịch sim giỏi mang lại 4 đại nghiệp, chúng ta có thể lựa chọn hàng syên ổn phong thủy đúng theo tuổi thỏa mong muốn cung cấp công danh sự nghiệp, tài vận, tình duim nhà đạo giỏi hóa giải vận hạn
*
Xem phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 thiếu nữ mạng năm 2022 bỏ ra tiết
*
Tìm hiểu về Sao Thủy vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm hiểu về Sao Kim trong 12 cung hoàng đạo
*
Các nhiều loại cung là gì? Sự thật về 4 Nguyên tố với 3 Nhóm tính chất
*
điểm sáng 12 cung hoàng đạo Lúc yêu và ma thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để biết mình thuộc cung hoàng đạo làm sao và dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo nhằm search một nửa cân xứng của bạn
*
đặc điểm tính bí quyết 12 cung hoàng đạo phái nam nàng đắm say nhất
*
Thiên Bình với Song Tử tất cả buộc phải hai bạn trung khu đầu ý hợp giành riêng cho nhau?


Xem thêm: Các Bước Dưỡng Da Của Người Hàn Quốc : Có Thật Sự Tốt? Tìm Hiểu Các Bước Chăm Sóc Da Hàn Quốc

*
Giải mã phiên bản vật dụng sao cá nhân cùng Hướng dẫn đọc bản vật dụng sao miễn phí

Xem ngày giỏi xấu