Trừ ngày tháng trong excel bị lỗi

     

Trong bài bác viết này, Blog myga.vn sẽ hướng dẫn phương pháp cộng trừ ngày vào Excel, chẳng hạn như trừ nhì ngày, thêm ngày, tuần, tháng và năm cho một ngày… giúp thuận tính cho công việc cũng như trong học tập.

Bạn đang xem: Trừ ngày tháng trong excel bị lỗi


Làm thếnào để trừ ngày trong Excel:

Giả sử bạn có hai ngày trong ô A2 và B2, với bây giờ bạn muốn trừ chúng để biết số ngày nằm giữa nhì thời nay. Kết quả tất cả thể đạt được bằng nhiều giải pháp.

Ví dụ 1. Trừ một ngày trực tiếp

Như bạn bao gồm thể biết, Microsoft Excel lưu trữ mỗi ngày như một số serial độc đáo bắt đầu bằng 1 đại diện cho một tháng 1 năm 1900. Vì vậy, Khi bạn trừ chúng, một phép tính số học bình thường xảy ra:

= B2-A2

Ví dụ 2. Trừ ngày sử dụng hàm DATEDIF

Nếu công thức bên trên có vẻ vượt đơn giản, bạn có thể đạt được cùng một kết quả bằng giải pháp sử dụng hàm DATEDIF của Excel:

= DATEDIF (A2, B2, “d”)

Hình sau đây cho thấy rằng cả hai phép tính đều trả về kết quả giống hệt nhau, ngoại trừ chiếc 4 trong đó hàm DATEDIF trả về lỗi #NUM. Hãy tìm ra nguyên nhân tại sao điều đó xảy ra.

lúc bạn trừ một ngày nhỏ hơn (1/5 năm 2015) cho một ngày lớn hơn (6 mon 5 năm 2015), kết quả sẽ trả về số âm (-5). Tuy nhiên, cú pháp của hàm DATEDIF không được cho phép ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc với do đó nó trả về lỗi.

*

Ví dụ 3. Trừ một ngày từ ngày hiện tại

Để trừ một ngày từ ngày từ bây giờ, bạn tất cả thể sử dụng một vào nhì công thức bên trên. Chỉ cần sử dụng chức năng TODAY () cố vày ngày:

= TODAY () – A2

hoặc là

= DATEDIF (A2, TODAY (), “d”)

Giống như trong ví dụ trước, cả nhì công thức đều làm việc tốt Lúc ngày hôm nay lớn hơn ngày bạn trừ đi, nếu ko DATEDIF sẽ báo lỗi:

*

Ví dụ 4. Trừ ngày sử dụng hàm DATE

Nếu bạn muốn lấy ngày của công thức cung cấp, nhập ngày, sử dụng hàm DATE (năm, tháng, ngày) và trừ đi một ngày khác.Ví dụ: công thức sau trừ ngày 20 tháng 5 năm năm ngoái cho một ngày 15 mon 5 năm năm ngoái cùng trả lại kết quả 5 ngày:= DATE (2015, 5, 20) – NGÀY (2015, 5, 15)

*

Tóm lại, để trừ ngày tháng vào Excel, bạn nên dùng tùy chọn đơn giản cùng ví dụ nhất – chỉ cần trừ một ngày trực tiếp từ một ngày khác.

Nếu bạn muốn tính số mon hoặc năm giữa nhì ngày, hàm DATEDIF là giải pháp duy nhất.

Bây giờ ta đã biết phương pháp trừ nhì ngày, ta hãy coi làm cho thế làm sao có thể thêm hoặc trừ ngày, mon, hoặc năm mang lại một ngày nhất định. Có một số hàm Excel ưa thích hợp mang đến mục đích này, việc sử dụng dòng làm sao phụ thuộc vào đơn vị bạn muốn cộng hoặc trừ.

Làm thế nào để trừ hoặc cộng thêm ngày trong Excel:

Nếu bạn bao gồm một ngày trong một ô nào đó hoặc một list ngày trong cột, bạn bao gồm thể cộng hoặc trừ một số ngày nhất định đến những ngày đó bằng biện pháp sử dụng một phép toán số học tương ứng.

Ví dụ 1. Cách cộng thêm ngày vào một ngày trong Excel

Công thức chung để thêm một số ngày cụ thể mang đến một ngày như sau:

=Date+N ngày

Ngày gồm thể được nhập bằng nhiều cách:

Là một ô tmê say chiếu, ví dụ: = A2 + 10Sử dụng hàm DATE (năm, mon, ngày), ví dụ: = DATE (năm ngoái, 5, 6) + 10Là kết quả của một hàm không giống. Ví dụ: để thêm số ngày cho ngày hiện tại, hãy sử dụng hàm TODAY (): = TODAY () + 10

Hình sau minc họa các công thức trên. Ngày hiện tại là 6 mon 5 năm 2015:

*

Chú ý: Kết quả của những công thức trên là một số thứ tự đại diện cho ngày. Để hiển thị nó dưới dạng tháng ngày, hãy chọn (các) ô và nhấn Ctrl + 1 để mở hộp thoại Format Cells. Trên tab Number, chọn Date trong danh mục Category, và sau đó chọn định dạng ngày bạn muốn.

Ví dụ 2. Trừ ngày từ ngày vào Excel

Để trừ một số ngày từ một ngày nhất định, bạn thực hiện lại một phép tính số học thông thường. Sự khác biệt duy nhất từ ​​ví dụ trước đó là bạn gõ dấu trừ mang lại dấu cộng 🙂

=DateN ngày

Dưới đây là một vài ví dụ:

= A2 – 10= DATE (năm ngoái, 5, 6) – 10= TODAY () – 10

*

Cách cộng hoặc trừ tuần (từ ngày):

Trong trường hợp bạn muốn cộng hoặc trừ tuần cho một ngày nhất định, bạn có thể sử dụng cùng một công thức như thêm / bớt ngày, với nhân số số tuần cho 7:

Cộng thêm tuần vào một ngày vào Excel:

= A2 + N tuần * 7

Ví dụ, bạn cộng 3 tuần cho một ngày vào ô A2, sử dụng công thức sau: = A2 + 3 * 7.

Trừ tuần kể từ ngày vào Excel:

= A2 – N tuần * 7

Để trừ 2 tuần kể từ ngày lúc này, bạn viết = TODAY () – 2 * 7.

Làm thế nào để cộng, trừ tháng từ ngày trong Excel:

Nếu bạn muốn cộng hoặc trừ một số mon nhất định cho một ngày, bạn tất cả thể sử dụng chức năng DATE hoặc EDATE, như được trình bày dưới đây.

Ví dụ 1. Cộng tháng đến một ngày với hàm DATE

Chẳng hạn, lấy một list ngày trong cột A, nhập số mon bạn muốn cộng (số dương) hoặc trừ (số âm) vào một số ô, gọi là C2.

Nhập công thức sau vào ô B2 và kéo góc của ô xuống để coppy công thức vào các ô khác:

= DATE (YEAR (A2), MONTH (A2) + $ C $ 2, DAY (A2))

*


Bây giờ, chúng ta hãy coi kết quả. Logic của công thức là hiển nhiên với đơn giản. Hàm DATE (năm, mon, ngày) tất cả những lập luận sau:

Năm của ngày vào ô A2;Tháng của ngày vào A2 + số tháng nhưng mà bạn chỉ định trong ô C2 vàNgày của ngày vào A2.

Xem thêm: Cách Diệt Virus Shortcut Trong Máy Tính, Usb, Tổng Hợp Các Cách

Đơn giản phải ko như thế nào. Nếu bạn gõ một số âm trong C2, công thức sẽ trừ đi các tháng nuốm vày thêm chúng:

*

Đương nhiên, không có gì ngăn cản bạn gõ dấu trừ trực tiếp vào công thức để trừ đi tháng kể từ ngày:

=DATE (YEAR (A2), MONTH (A2) – $ C $ 2, DAY (A2))

Và dĩ nhiên, bạn tất cả thể gõ số mon để cộng hoặc trừ vào công thức cố vày tsay mê chiếu ô:

= DATE (YEAR (ngày), MONTH (ngày) + N mon, DAY (ngày))

Các công thức thực sự có thể trông giống như sau:

Cộng tháng vào ngày:= DATE (YEAR (A2), MONTH (A2) + 2, DAY (A2))

Trừ tháng vào ngày:= DATE (YEAR (A2), MONTH (A2) – 2, DAY (A2))

Ví dụ 2. Cộng hoặc trừ tháng đến một ngày với Excel EDATE

Microsoft Excel cung cấp một hàm trả về một ngày là một số nhất định trước hoặc sau ngày bắt đầu n mon – hàm EDATE. Nó tất cả sẵn trong những phiên bản hiện đại của Excel 2007, 2010, 2013 cùng 2016.

Trong hàm EDATE (start_date, months), bạn cung cấp hai đối số sau:

Start_date – ngày bắt đầu đếm số mon.Months – số mon để cộng (một giá trị dương) hoặc trừ (một giá chỉ trị âm).

Công thức sau được sử dụng bên trên cột thời gian mang lại kết quả giống hệt như hàm DATE trong ví dụ trước:

*

lúc sử dụng hàm EDATE, bạn cũng gồm thể chỉ định ngày bắt đầu và số mon để thêm / trừ trực tiếp trong công thức. Ngày bắt buộc được nhập bằng bí quyết sử dụng chức năng DATE hoặc là kết quả của những công thức khác. Ví dụ:

Công thức thêm 10 tháng từ 7 tháng 5 năm năm ngoái.

Để trừ tháng: = EDATE (TODAY (), -10)

Công thức trừ 10 tháng kể từ ngày từ bây giờ.

Chú ý. Hàm EDATE trả về một số đại diện cho một ngày. Để buộc Excel hiển thị nó như một ngày, bạn phải áp dụng định dạng Ngày cho các ô chứa công thức.

Excel giành cho chăm gia: Tăng hiệu quả làm cho việc thêm 1/2 với VBA trong Excel

Làm thế nào để trừ hoặc thêm năm vào ngày vào Excel:

Thêm năm vào một ngày trong Excel được thực hiện tương tự như thêm tháng. Bạn sử dụng lại hàm DATE (năm, mon, ngày), nhưng lần này bạn chỉ định bạn muốn thêm bao nhiêu năm nữa:

= DATE (YEAR (ngày) + N năm, MONTH (ngày), DAY (ngày))

Trong bảng tính Excel của bạn, những công thức bao gồm thể trông như sau:

Để thêm năm vào một ngày vào Excel:

= DATE (YEAR (A2) + 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Công thức thêm 5 năm cho ngày trong ô A2.

Để trừ năm kể từ ngày vào Excel:

= DATE (YEAR (A2) – 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Công thức trừ 5 năm kể từ ngày vào ô A2.

Nếu bạn gõ số năm để thêm (số dương) hoặc trừ (số âm) trong một số ô với sau đó tđắm đuối chiếu ô đó vào hàm DATE, bạn sẽ nhận được một công thức tổng quát:

*

Thêm / xóa ngày, tháng cùng năm.

Nếu bạn quan tiền ngay cạnh cẩn thận nhì ví dụ trước đó, chắc bạn đã đoán được biện pháp cộng hoặc trừ năm, mon với ngày từ một ngày trong công thức.

Để thêm năm, tháng, ngày:

= DATE (YEAR (ngày) + X năm, MONTH (ngày) + Y tháng, DAY (ngày) + Z ngày)

Để trừ năm, tháng, ngày:

= DATE (YEAR (ngày) – X năm, MONTH (ngày) – Y tháng, DAY (ngày) – Z ngày)

Ví dụ, công thức sau thêm 2 năm, 3 mon cùng trừ 15 ngày kể từ ngày trong ô A2:

= DATE (YEAR (A2) + 2, MONTH (A2) + 3, DAY (A2) – 15)

Áp dụng mang lại cột ngày tháng của ví dụ, công thức bao gồm dạng sau:

= DATE (YEAR (A2) + $ C $ 2, MONTH (A2) + $ D $ 2, DAY (A2) + $ E $ 2)

*

Cách cộng với trừ thời gian vào Excel

Trong Microsoft Excel, bạn gồm thể cộng hoặc trừ thời gian bằng hàm TIME. Nó được cho phép bạn hoạt động theo thời gian đơn vị (giờ, phút và giây) chính xác Theo phong cách bạn xử lý năm, tháng cùng ngày với hàm DATE.

Để thêm thời gian vào Excel:

= A2 + TIME (giờ, phút, giây)

Để trừ thời gian trong Excel:

= A2 – TIME (giờ, phút, giây)

Ô A2 chứa giá chỉ trị thời gian mà lại bạn muốn rứa đổi.

Ví dụ, để thêm 2 giờ, khoảng 30 phút với 15 giây vào thời gian trong ô A2, bạn có thể sử dụng công thức sau:

= A2 + TIME (2, 30, 15)

Nếu bạn muốn cộng cùng trừ thời gian hợp nhất vào một công thức, chỉ cần thêm dấu trừ vào các giá chỉ trị tương ứng:

= A2 + TIME (2, 30, -15)

Công thức trên thêm 2 giờ 30 phút vào ô A2 và trừ 15 giây.

Trong khi, bạn tất cả thể nhập thời gian bạn muốn nuốm đổi vào một số ô, cùng tsi chiếu những ô đó trong công thức của bạn:

= A2 + TIME ($ C $ 2, $ D $ 2, $ E $ 2)

*

Vẫn bao gồm thể dùng công thức trên nếu dữ liệu nguồn chứa cả tháng ngày v à thời gian.