Tại sao đàn ông không biết cách lắng nghe còn phụ nữ không biết đọc bản đồ

     
*

Chỉ tìm trong tiêu đềĐược gửi bởi thành viên:

Dãn cách tên bằng dấu phẩy.

Mới hơn ngày: Search this thread only Search this forum only Hiển thị kết quả dạng Chủ đề