So sánh iphone 11 pro max và xs max

     
0" v-show="$data<"inputSearch" + column>.length > 0" v-on:click="!$data<"isProduct" + column> ? $data<"inputSearch" + column> = "" : showLoader()">
*

*0"> 0">

formatPrice(hàng hóa.price.sale_price)