Trong tầm mắt đời

     
Nhiều lúc tôi mong muốn bỏ đi thật xa. Quý Khách thân ngoảnh ngơ như người xa lạ. Người mình bao năm chnạp năng lượng gối. Bây tiếng còn dối gian nhau. Mấy ai trong đời gọi thấu. Tiền khô cháy túi gồm ai gọi ta?phần lớn khi bỏ đi nhỏng kẻ ko công ty. Đọa đày trong cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong cha. Biết bmong mộng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi đó rong nghịch. Chưa yêu thương, chưa lần thương thơm ghi nhớ một người. Bây tiếng tình đến với tôi, nhỏng mây thờ ơ mây trôi. Từ lúc biết nhớ, biết thương rồi yêu thương. Là lúc biết đau, biết khổ trăm chiều. Người đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phiếm xa xăm. Có chăng chỉ với mơ thôi!

Bạn đang xem: Trong tầm mắt đời


Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Gọi Zalo Có Hình Ảnh Và Giải Pháp Xử Lý Hiệu Quả, Video Call Với Zalo

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.