Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào tây sơn

     

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (51.01 KB, 1 trang )


Bạn đang xem: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào tây sơn

Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã lật đổcác chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê,Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến thối nátNguyễn, Trịnh, Lê, xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia. Đồng thời,phong trào Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổquốc.Có được thắng lợi trên, trước hết là nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cảcủa nhân dân ta. Tiếp đó, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân đãgóp phần quan trọng vào thắng lợi. Quang Trung là anh hùng dân tộc vĩ đại của nhân dân ta ở thế kỉXVIII.


*
Tư tưởng kết hợp đức trị với pháp trị trong đường lối trị nước của triều đại lê sơ và ý nghĩa lịch sử của nó 5 3 29
*
Nguyen nhan thang loi va y nghia lich sucua ba lan khang chien chong quan MongNguyen pdf 14 7 32
*
Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN pdf 6 4 2
*
bài 12 sử 9 những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cm khkt 17 1 0

Xem thêm: Mất Người Vì Em Đã Lừa Dối, Bài Hát Lời Thú Tội Ngọt Ngào

*
Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật 28 920 3
*
Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên 22 3 10
*
tiểu luận Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của Chiến dịch Tây Nguyên 19 2 0
*
BÀI TIỂU LUẬN-NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN TRONG TRIẾT LÝ NHÂN SINH PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA NÓ 21 3 53
*
Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) 1 1 8
*
Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). 1 3 31