Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một người đi xe đạp trong 3 giờ

*

Một fan đi xe đạp vào 2 giờ đi được 30km.Hỏi trong 4 giờ đồng hồ fan đó đi được quãng con đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?( Biết rằng quãng lối đi được trong những giờ đồng hồ nlỗi nhau)

Tóm tắt:

2 giờ:30km

4 giờ:....km


*

*

Trong 1 giờ người kia đi được quãng mặt đường dài:

30:2=15(km)

Trong 4 giờ người kia đi được quãng mặt đường dài:

15x4=60(km)

Đáp số: 60km


Một fan đi xe đạp điện trong 4 giờ 30 phút được quãng con đường 54 km. Một người đi xe pháo vật dụng đi quãng đường đó hết 1,5 tiếng. Hỏi mỗi giờ xe pháo thứ đi được rất nhiều rộng xe đạp điện từng nào ki-lô-mét ?


Một người đi xe đạp điện trong 4 giờ đồng hồ nửa tiếng được quãng đường 54 km. Một fan đi xe cộ lắp thêm đi quãng con đường đó hết 1,5 tiếng. Hỏi từng giờ đồng hồ xe pháo sản phẩm đi được nhiều rộng xe đạp từng nào ki - lô - mét ?


Một bạn đi xe đạp trong 3h, tiếng đầu tiên đi được 15km, giờđồ vật nhì đi được 19 km, giờ đồng hồ đồ vật bố đi được quãng đường bằng nữa quãng đường đi trong nhị giờ đồng hồ đầu. Hỏi vừa đủ từng giờ người đó đi được từng nào ki-lô-mét ?


Một người đi xe đạp điện trong 4 tiếng trong vòng 30 phút đi được quãng con đường 54km. Một fan đi xe cộ vật dụng đi quãng mặt đường kia hết 1,5 giờ. Hỏi mỗi giờ xe cộ lắp thêm đi được không ít hơn xe đạp điện từng nào ki- lô- mét?


Một ô tô từng tiếng đi nhanh khô rộng xe đạp điện 47 km. Quãng con đường xe hơi đi được trong 6 giờ đồng hồ dài thêm hơn nữa quãng con đường xe đạp đi được trong 8 tiếng là 246 km. Hỏi mỗi giờ từng xe đi được bao nhiêu ki lô mét?


Một fan đi xe đạp điện trong 4 giờ 1/2 tiếng được quãng mặt đường 54km. Một người đi xe pháo đồ vật đi quãng con đường kia hết 1,5 giờ. Hỏi từng giờ xe pháo thiết bị đi được rất nhiều rộng xe đạp điện từng nào ki - lô - mét.


Một fan đi xe vật dụng trong 3h được 105 km. Tính tốc độ của fan đi xe pháo máy?

Một xe hơi đi được quãng đường dài 170km không còn 4 tiếng. Hỏi trung bình mỗi giờ đồng hồ xe hơi đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Một xe hơi đi quãng con đường 135km không còn 3 giờ. Một xe cộ thiết bị cũng đi quãng đường kia không còn 4 giờ 30 phút. Hỏi từng giờ đồng hồ ô tô đi được không ít hơn xe cộ sản phẩm công nghệ từng nào ki-lô-mét ?

Một xe hơi đi quãng mặt đường 210 km không còn 3h khoảng 30 phút .Một xe pháo thứ cũng đi quãng con đường đó không còn 5 giờ đồng hồ 15 phút ít .Hỏi từng giờ đồng hồ ô tô đi được rất nhiều rộng xe lắp thêm từng nào ki - lô -mét ?

mong chúng ta cho doanh nghiệp câu vấn đáp nhanh nhất


Lớp 5 Toán
2
0

Một bạn đi xe đạp điện trong 3h, giờ đồng hồ đầu tiên đi được 12km, giờ máy nhị dị được 18km, giờ vật dụng bố đi được bởi nữa quãng đường đi vào nhị giờ đồng hồ đầu. Hỏi mức độ vừa phải từng giờ đồng hồ tín đồ kia đi được từng nào kì lô mét? ( gồm nắm tắt )


Lớp 5 Tân oán
4
0

một fan đi xe sản phẩm vào 2 giờ nửa tiếng từng giờ đi được 45 km hỏi bạn kia đi được quãng đường nhiều năm bao nhiêu ki-lô-mét?


Lớp 5 Toán
2
0

Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)


Loading...


Xem thêm: Phần Mềm Tạo Và Chỉnh Sửa Video Online, Tạo Clip Từ Ảnh Trực Tuyến

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)