Song Analysis

Audio information that is featured on Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em (New Remix) by Le Bao Binch.

Bạn đang xem: Mong kiếp sau vẫn là anh em le bao binh


Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em (New Remix) by Le Bao Binc. Listed below are tracks with similar keys and BPM to lớn the track where the trachồng can be harmonically mixed.


TrackArtistKeyEnergyCamelotBPM
*
Nửa Đêm Ngoài PhốLam AnhE♭ Minor42A174
*
Giả Vờ Thương Anh Được KhôngChu BinE♭ Minor42A98
*
Đớn Đau Anh Vẫn YêuChâu Khải PhongE♭ Minor52A113
*
Nỗi Lòng Người Tha HươngDuy ManhE♭ Minor62A110
*
O Hai Dau Noi NhoBảo YếnE♭ Minor42A115
*
Hoa Nnghỉ ngơi Không MàuNguyen Huong LyE♭ Minor22A81
*
Liên Khúc Tình Nghèo Có Nhau - Ước Mộng Đôi TaThien Quang, Quỳnh TrangE♭ Minor52A78
*
Người Ra Đi Vì ĐâuPhạm Khánh HưngE♭ Minor72A110
*
Trăm Năm Không QuênQuang HàE♭ Minor62A80
*
Điều Anh Lo LắngKkhô hanh PhuongE♭ Minor52A95
*
Con Tim Dại KhờBao Anh, Bui Anh TuanE♭ Minor62A124
*
Người Từng ThươngChu BinE♭ Minor32A93
*
Người Thương Kẻ NhớPhương thơm AnhE♭ Minor52A78
*
Sao Anh Ra Đi RemixCẩm LyE♭ Minor72A135
*
Tình Yêu Còn ĐâuĐàm Vĩnh HưngE♭ Minor92A140
*
Bán DuyênChu BinE♭ Minor52A74
*
Bỏ Lỡ Một NgườiLe Bao BinhE♭ Minor32A170
*
Cô Đơn Dành Cho AiKProxF♯ Major72B135
*
Người Đến Từ Triều ChâuQuang LinhF♯ Major72B178

Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em (New Remix) by Le Bao Binh Information

This song is traông xã #1 in Người Phản Bội by Le Bao Binc, which has a total of đôi mươi tracks. The duration of this track is 4:22 & was released on September 5, 2018.As of now, this traông chồng is currently not as popular as other songs out there.Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em (New Remix) has a lot of energy, which makes it the perfect workout tuy vậy. Though, it might not give you a svào dance vibe. So, this may not be something that you would want khổng lồ play at a dance-off.

Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em (New Remix) BPM

Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em (New Remix) has a BPM of 138.Since this track has a tempo of 138, the tempo markings of this tuy vậy would beAllegro (fast, quiông xã, và bright).Based on the tempo, this trachồng could possibly be a great song khổng lồ play while you are walking.Overall, we believe that this tuy vậy has a fast tempo.

Xem thêm: Những Bức Thư Tình Hay Và Lãng Mạn Mang Cảm Xúc Đẹp Cho Mùa Valentine

Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em (New Remix) Key

The key of Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em (New Remix) is E♭ Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this trachồng is 2A.So, the perfect camelot match for 2A would be either 2A or 1B.While, a low energy boost can consist of either 2B or 3A.For moderate energy boost, you would use 11A và a high energy boost can either be 4A or 9A.However, if you are looking for a low energy drop, finding a tuy vậy with a camelot key of 1A would be a great choice. Where 5A would give you a moderate drop, & 12A or 7A would be a high energy drop.Lastly, 5B allows you lớn change the mood.