Mẫu số 01

     
*

Đăng ký kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP. LUẬT MỚI
Phiếu thu mẫu 01-TT theo Thông tư 200 và 133, nhằm xác định số chi phí mặt, ngoại tệ,... thực tiễn nhập quỹ với làm địa thế căn cứ để thủ quỹ thu chi phí, ghi sổ quỹ, kế tân oán ghi sổ những khoản thu tất cả liên quan.

Bạn đang xem: Mẫu số 01

- Mọi khoản tiền toàn quốc, nước ngoài tệ nhập quỹ đều có Phiếu thu.- Đối với nước ngoài tệ trước lúc nhập quỹ đề xuất được khám nghiệm cùng lập “Bảng kê nước ngoài tệ” đi cùng cùng với Phiếu thu.

1. Mẫu Phiếu thu theo Thông tứ 133:

Đơn vị:Kế toán Thiên Ưng

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ với tên tín đồ nộp tiền:................................................................................

Lý vày nộp:...........................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bởi chữ):.........................................................

......................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng tự gốc:

Ngày…. tháng…. năm….

Xem thêm: Xin Lỗi Đã Làm Phiền Tiếng Anh Là Gì, Xin Lỗi Vì Đã Làm Phiền In English Translation

Giám đốc(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)C

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Người nộp tiền(Ký, họ tên)

Người lập phiếu(Ký, chúng ta tên)

Thủ quỹ(Ký, bọn họ tên)

Đã thừa nhận đầy đủ số chi phí (viết bởi chữ):....................................................................

+ Tỷ giá chỉ ngoại tệ:.................................................................................

+ Số chi phí quy đổi:...................................................................................

(Liên gửi ra bên ngoài đề nghị đóng dấu)

Tải chủng loại Phiếu thu theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu theo thu Thông tứ 200:Tải mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các chúng ta không tải về được thì rất có thể làm theo phương pháp sau:

Cách 1: Để lại mail ở chỗ bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi tận hưởng vào mail:myga.vn
email.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ý muốn tải)

3. Cách lập phiếu thu

- Góc bên trên phía bên trái của Phiếu thu nên ghi rõ tên đơn vị cùng liên can đơn vị.

- Phiếu thu phải đóng góp thành quyển với ghi số từng quyển sử dụng vào 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu bắt buộc ghi số quyển với số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu cần đánh tiếp tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu đề nghị ghi rõ ngày, mon, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

- Ghi rõ chúng ta, tên, tác động tín đồ nộp chi phí.

- Dòng “Lý bởi vì nộp” ghi rõ nội dung nộp chi phí như: Thu tiền phân phối hànghóa, sản phẩm, thu tiền tạm thời ứng còn quá,...

- Dòng “Số tiền”: Ghi thông qua số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị chức năng tính là đồng toàn quốc, giỏi USD…

- Dòng tiếp theo sau ghi con số triệu chứng tự nơi bắt đầu dĩ nhiên Phiếu thu.

Phiếu thu vì kế toán thù lập thành 3 liên, ghi vừa đủ các ngôn từ trên phiếu cùng ký vào Phiếu thu, kế tiếp chuyển cho kế tân oán trưởng rà xét với giám đốc ký chăm chú, gửi đến thủ quỹ làm giấy tờ thủ tục nhập quỹ. Sau Lúc đã nhận đầy đủ số tiền, thủ quỹ ghi số chi phí thực tiễn nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký với ghi rõ bọn họ tên.

Thủ quỹ bảo quản 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho những người nộp chi phí, 1 liên lưu địa điểm lập phiếu. Cuối ngày cục bộ Phiếu thu tất nhiên chứng trường đoản cú gốc đưa cho kế tân oán nhằm ghi sổ kế toán.

Chú ý:

+ Nếu là thu ngoại tệ yêu cầu ghi rõ tỷ giá bán tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng thể chi phí theo đơn vị đồng để ghi sổ.