Còn khóc đưa ra em thôi bi ai đưa ra em Dù bao gồm thương thơm nhức tôi cũng xa rồi Ngày nao ta mơ thông thường đôi Ngờ đâu nay chia nhì khu vực Vui bi thương ai biết vào đời. Ðừng trách nghe anh xin đọc đến em Tình oái oăm nên tình lỡ duyên tình Thì thôi anh quên, anh quên Cthị trấn xưa cho anh mang lại em... Ðể một tín đồ... theo vệt... đời.ĐK:Mãi mãi giải pháp cách nhau chừng rồi. Quyến luyến phút giây ko tách. Nghẹn ngào ôi nói sao nên lời. Đọa đày ai khiếng xui nhị người Thà đừng biết nhau thì thôi. Giờ những tlỗi xưa xin trả mang lại em. Ttách đã phân loại chung thủy không thành. Đường em, em đi em đi. Đường anh, anh đi anh đi. Kỷ niệm vùi theo tháng ngày...


Bạn đang xem: Lời bài hát đoạn cuối tình yêu


Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Cách Kiểm Tra Ai Vào Facebook Của Mình, Cách Xem Ai Hay Vào Facebook Của Mình

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.