Lời bài hát chiều một mình qua phố

     
Chiều một mình qua phố âm thầm ghi nhớ ghi nhớ tên em Có Lúc nắng và nóng khuya không lên nhưng một loại hoa chợt tím Chiều 1 mình qua phố lặng lẽ nhớ lưu giữ thương hiệu em Gót chân nhiều lúc bắt đầu mềm Gọi bi thiết cho doanh nghiệp lưu giữ thương hiệu. ĐK Chiều qua từng nào lần môi cười cợt Cho mình còn nhớ nhau Chiều qua từng nào lần tay mời Nghe ai oán kẹ môi sầu. Ngày nào mình còn có nhau xin mang đến dài lâu Ngày làm sao đời thôi có nhau xin bạn biết nhức. Chiều một mình qua phố lặng lẽ lưu giữ nhớ tên em Gió ơi gió ơi cất cánh lên để những vết bụi con đường cay lòng đôi mắt Chiều 1 mình qua phố âm thầm ghi nhớ nhớ tên em Áo xưa chưa thân quen phong è cổ đợi mùa thu vàng áo thêm. Chiều một mình qua phố lặng lẽ ghi nhớ ghi nhớ thương hiệu em Cách chân nghe quen thuộc cũng bi quan lạy ttránh xin còn tuổi xanh Còn 1 mình trên đường âm thầm lưu giữ ghi nhớ thương hiệu em Ngoài cơ không thể nắng mượt quanh đó tê ai còn lưu giữ tên.

Bạn đang xem: Lời bài hát chiều một mình qua phố


Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: GiảI M㣠Cung Nhân Mã Hợp Với Cung Gì, Mức Độ “Hợp Cạ” Của Nhân Mã Và 12 Cung Hoàng Đạo

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.