Lập kế hoạch làm việc trong tuần

     
... phải được thực hiện, Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HERE slide.tailieu.vnLịch – Thống công việc trong 1 tháng – dng bngã Chỳng ta ... Chc nng T chc bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HERE slide.tailieu.vnNovember ... 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 22 23 2425 26 27 28 29 30 1Lịch – Thống công việc trong 1 tháng dng bngã Chỳng ta s nh ngha v qun tr trc khi nghiờn cu n chc nng qun tr:ã...

Bạn đang xem: Lập kế hoạch làm việc trong tuần


*

*

*

*

*

... tiến triển trong việc lập kế hoạch làm việc của ông ta kể từ sau lần gặp mặt cuối cùng vào tháng 10. Lúc đó, chúng tôi đã xác định những công việc mà ông ấy cần làm - bao gồm cả việc ông ta ... tập trung, một phần nhờ vào việc ông ấy đã thiết lập cho mình một kế hoạch sống và làm việc - chứ không phải chỉ là một mảnh giấy bị ném vào trong ngăn kéo bàn làm việc. Ảnh: Corbis Không ... Publishing - Để duy trì kế hoạch làm việc đúng hướng Bất kể những thách thức, phải làm sao duy trì cho được kế hoạch luôn đứng vững và hoạt động có lợi cho bạn, kết quả có thể sẽ là những...

Xem thêm: Tất Tần Tật Về Chứng Minh Nhân Dân Tiếng Anh Là Gì ? Bản Dịch Cmtnd Sang Tiếng Anh Như Thế Nào


... những kế hoạch tuyệt vời hay những chiến lược thú vị không thể trở thành hiện thực. Rất dễ để viết ra một kế hoạch Để duy trì kế hoạch làm việc đúng hướng Bất kể những thách thức, phải làm ... tiến triển trong việc lập kế hoạch làm việc của ông ta kể từ sau lần gặp mặt cuối cùng vào tháng 10. Lúc đó, chúng tôi đã xác định những công việc mà ông ấy cần làm - bao gồm cả việc ông ta ... tập trung, một phần nhờ vào việc ông ấy đã thiết lập cho mình một kế hoạch sống và làm việc - chứ không phải chỉ là một mảnh giấy bị ném vào trong ngăn kéo bàn làm việc. Ảnh: Corbis Không...
... example text. slide.tailieu.vn Kế HOạCH NĂM 2012 Kế HOạCH NĂM 2012YEAR 2012YEAR 2012QUÍ IVQUÍ IVQUÍ IIIQUÍ IIIQUÍ IQUÍ IQUÍ IIQUÍ II slide.tailieu.vn Kế hoạch năm 2013QUÍ IIQUÍ IITHÁNG ... PRELOADER20122012FEBRUARFEBRUARYYGo ahead and replace it with your own text. This is an example text. slide.tailieu.vn Kế hoạch năm 2012QUÍ 1 2012QUÍ 1 2012THÁNG 1THÁNG 1THÁNG 2THÁNG 2THÁNG 3THÁNG 3 slide.tailieu.vnTIMELINE ... slide.tailieu.vnTIMELINE PRELOADERTIMELINE PRELOADER20122012NOVEMBENOVEMBERR slide.tailieu.vn Kế hoạch năm 2013QUÍ IIQUÍ IITHÁNG 4THÁNG 4THÁNG 5THÁNG 5THÁNG 6THÁNG 6 slide.tailieu.vnTIMELINE...