Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Kim giờ của một đồng hồ đeo tay lâu năm bởi 3 4 kyên ổn phút ít. Tìm tỉ số thân gia tốc của hai kyên cùng tỉ số thân vận tốc lâu năm của đầu mút nhì kim. Cho rằng những kyên ổn của đồng hồ đeo tay con quay những.quý khách vẫn xem: Kyên giờ đồng hồ của một đồng hồ dài bằng 3/4


*

Chu kì xoay của klặng tiếng cùng klặng phút là T g = 12 h cùng T p h = 1 h.

Bạn đang xem: Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4

Ta tất cả T g = 2 π ω g cùng T p h = 2 π ω p h . Lập tỉ số: T g T p h = ω p h ω g = 12.

Chụ ý rằng

ω g = v g r g ; ω p h = v p h r p h ⇒ v p h v g = ω p h ω g . r p h r g = 12. 4 3 = 16.

Kyên ổn tiếng của một đồng hồ nhiều năm bằng 0,75 kim phút. Tỉ số giữa tốc độ góc của kim phút ít và kim giờ là n1. Tỉ số thân tốc độ dài của đầu mút klặng phút ít với đầu mút ít kyên giờ đồng hồ là n2. Tổng (n1 + 0,5n2) gầKim tiếng của một đồng hồ thời trang dài bằng 0,75 klặng phút ít. Tỉ số giữa tốc độ góc của klặng phút và kyên ổn giờ đồng hồ là n1. Tỉ số giữa tốc độ nhiều năm của đầu mút ít kim phút và đầu mút ít kyên tiếng là n2. Tổng (n1 + 0,5n2) ngay gần giá trị nào sau đây?n cực hiếm nào sau đây?

A. 29.

B. 21.

C. 26.

D.23.

Kim giờ của một đồng hồ thời trang lâu năm bằng 0,75 klặng phút ít. Tỉ số giữa vận tốc góc của klặng phút cùng kim giờ là n1. Tỉ số giữa tốc độ dài của đầu mút ít kim phút cùng đầu mút ít kyên giờ đồng hồ là n2. Tổng (n1 + 0,5n2) ngay sát quý hiếm làm sao sau đây?

A. 29

B. 21.

C. 26.

D. 23.

Một đồng hồ treo tường gồm kyên giờ nhiều năm 3,2 cm, kyên phút nhiều năm 4 centimet đang hoạt động đúng. Xem đầu mút các klặng vận động tròn đầy đủ. Tỉ số thân tốc độ hướng trung tâm của đầu kyên ổn phút ít với đầu kim giờ ngay gần cực hiếm nào nhất sau đây?

B. 181.

C. 226.

D. 123.

Một đồng hồ thời trang treo tường bao gồm kyên ổn giờ dài 3,2 centimet, kyên phút lâu năm 4 centimet đang làm việc đúng. Xem đầu mút ít những kyên ổn hoạt động tròn phần đông. Tỉ số giữa gia tốc hướng trung khu của đầu klặng phút ít với đầu kim tiếng ngay sát giá trị nào nhất sau đây?

A. 190.

B. 181.

C. 226

D. 123.

Một đồng hồ đeo tay treo tường gồm klặng phút lâu năm 12cm với kim tiếng lâu năm 9centimet. Cho rằng những kyên xoay đông đảo. Tính vận tốc nhiều năm và vận tốc góc của điểm đầu nhì kyên.

Một đồng hồ thời trang treo tường gồm kim phút dài 10 cm với kim tiếng dài 8 cm. Cho rằng các klặng xoay đều. Tính tốc độ dài cùng vận tốc góc của điểm đầu nhị kyên.

Một đồng hồ thời trang bao gồm kyên ổn giờ đồng hồ lâu năm 3 cm, kyên phút ít nhiều năm 4 centimet. Tỉ số tốc độ dài của nhì điểm ngơi nghỉ nhị đầu kyên là?

A. V p V g = 12

B. V p V g = 16

C. V p V g = 1 9

D. V p V g = 1 16

Một đồng hồ tất cả kyên ổn tiếng nhiều năm 3 cm, kyên phút ít lâu năm 4 cm. Tỉ số vận tốc nhiều năm của nhì điểm làm việc nhị đầu klặng là

A. V p V g = 12

B. V p V g = 16

C.

Xem thêm: Chủ Đề Ngày Môi Trường Thế Giới Năm 2016, Chủ Đề Ngày Môi Trường Thế Giới Năm 2021

V p V g = 1 9

D. V p V g = 1 16

Một đồng hồ thời trang gồm kyên tiếng nhiều năm 3 centimet, kyên phút ít nhiều năm 4 centimet. Tỉ số vận tốc nhiều năm của hai điểm nghỉ ngơi hai đầu klặng là