Hàm so sánh trong Excel

Sử dụng các tân oán tử so sánh trong Excel nhằm soát sổ coi nhì quý giá có bằng nhau không, nếu một giá trị to hơn cực hiếm khác, giả dụ một quý hiếm nhỏ dại hơn giá trị khác, v.v.

Bạn đang xem: Hàm lớn hơn hoặc bằng trong excel

Hàm so sánh bằng

Bằng với toán tử (=) trả về TRUE nếu như nhị giá trị bằng nhau.

1. Ví dụ, hãy coi công thức vào ô C1 bên dưới.

*


Giải thích: cách làm trả về TRUE vày cực hiếm vào ô A1 bởi với cái giá trị trong ô B1. Luôn bước đầu một phương pháp cùng với vết bằng (=).

2. Hàm IF bên dưới áp dụng toán tử bởi.

*

Giải thích: nếu nhì cực hiếm (số hoặc chuỗi văn bản) cân nhau, hàm IF trả về Có, còn nếu không, nó đã trả về Không.

Hàm so sánh béo hơn

Giá trị lớn hơn toán tử (>) trả về TRUE nếu như giá trị vật dụng nhất lớn hơn giá trị sản phẩm công nghệ hai.

1. lấy một ví dụ, hãy xem phương pháp trong ô C1 bên dưới.

*

Giải thích: phương pháp trả về TRUE vì chưng cực hiếm vào ô A1 to hơn quý hiếm vào ô B1.

2. Hàm OR bên dưới áp dụng toán tử to hơn toán thù tử.

*

Giải thích: hàm OR này trả về TRUE giả dụ tối thiểu một cực hiếm lớn hơn 50, nếu không, nó trả về SAI.

Hàm đối chiếu bé xíu hơn

Toán thù tử nhỏ dại hơn toán tử ( =) trả về TRUE nếu giá trị lắp thêm nhất lớn hơn hoặc bằng giá trị sản phẩm hai.

1. ví dụ như, hãy coi cách làm vào ô C1 dưới.

*

Giải thích: cách làm trả về TRUE do quý hiếm trong ô A1 lớn hơn hoặc bởi giá trị trong ô B1.

2. Hàm COUNTIF bên dưới áp dụng toán thù tử to hơn hoặc bởi toán thù tử.

*

Giải thích: hàm COUNTIF này đếm số lượng ô lớn hơn hoặc bằng 10.

Hàm đối chiếu bé rộng hoặc bằng

Giá trị nhỏ dại rộng hoặc bằng toán thù tử (hàm SUMIF này tính tổng các cực hiếm trong phạm vi A1: A5 nhỏ rộng hoặc bằng 10.

Hàm đối chiếu ko bằng

Toán thù tử không bởi () trả về TRUE trường hợp nhì giá trị không bằng nhau.

1. ví dụ như, hãy xem bí quyết trong ô C1 dưới.

*

Giải thích: phương pháp trả về TRUE vì chưng cực hiếm vào ô A1 không bởi cực hiếm vào ô B1.

2. Hàm IF dưới thực hiện tân oán tử không bằng tân oán tử.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Của Đảng Viên

*

Giải thích: trường hợp nhị giá trị (số hoặc chuỗi văn bản) ko đều nhau, hàm IF trả về Không, còn nếu như không, nó trả về Có.

Tag:

so sánh trong excel hàm đối chiếu trong excel đối chiếu 2 cột vào excel hàm đối chiếu chuỗi trong excel so sánh dữ liệu 2 cột trong excel so sánh tài liệu giữa 2 tệp tin excel hàm đối chiếu cực hiếm trong excel lệnh đối chiếu vào excel phương pháp đối chiếu vào excel hàm đối chiếu Khủng bé dại trong excel hàm đối chiếu 2 cột trong excel hàm đối chiếu cực hiếm 2 cột trong excel phương pháp so sánh 2 cột vào excel phnghiền so sánh trong excel biện pháp đối chiếu quý giá 2 cột trong excel giải pháp đối chiếu trong excel đối chiếu 2 chuỗi trong excel so sánh 2 cột tài liệu trong excel đối chiếu 2 bảng excel hàm đối chiếu tháng ngày vào excel so sánh tài liệu giữa 2 sheet những hàm đối chiếu vào excel hàm so sánh tài liệu trong excel hàm đối chiếu chuỗi excel


bí quyết so sánh vào excelhàm đối chiếu giá trị vào excelhàm đối chiếu trong excelđối chiếu vào excel