Excel mang lại myga.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 nguồn BI Xem thêm...Ít hơn

Bạn đã bao giờ dùng hàm VLOOKUP để đưa cột từ một bảng quý phái một bảng khác? Giờ phía trên Khi Excel có Mô hình Dữ liệu dựng sẵn, thì VLOOKUPhường. đã trở yêu cầu lỗi thời. Bạn có thể tạo một mối quan lại hệ giữa hai bảng dữ liệu, dựa vào những dữ liệu khớp nhau trong từng bảng. Sau đó, người mua hàng có thể tạo trang Power View, dựng PivotTable và các báo cáo khác với các trường từ mỗi bảng, ngay lập tức cả khi các bảng đó xuất phát từ các nguồn sự khác biệt. Ví dụ, nếu khách hàng có dữ liệu về doanh số bán hàng theo khách hàng, quý khách hàng có thể muốn nhập và liên kết dữ liệu hiển thị thời gian xuất sắc để phân tích các chủng loại hình doanh số bán sản phẩm theo năm và tháng.

Tất cả các bảng trong sổ làm việc đều được liệt kê trong các danh sách Trường PivotTable và nguồn View.

Bạn đang xem: Hàm liên kết các sheet trong excel


*

Khi quý khách hàng nhập các bảng có tương quan từ một cơ sở dữ liệu có quan hệ, Excel thường có thể tạo những mối quan lại hệ này vào Mô hình Dữ liệu mà nó vẫn xây dựng ở hậu trường. Trong khái quát các trường hợp khác, khách hàng sẽ cần tạo mối quan hệ theo cách thủ công.

Hãy bảo đảm sổ làm việc có chứa tối tgọi nhị bảng và mỗi bảng đều có một cột có thể được ánh xạ tới một cột trong bảng tê.

Đặt đến mỗi bảng một thương hiệu phát âm có ý nghĩa: Trong Công cụ Bảng, bấm Thiết kế > Tên Bảng > nhập tên.

Xác nhận rằng cột ở một trong các bảng có các cực hiếm dữ liệu duy nhất và không có quý giá trùng lặp. Excel chỉ có thể tạo mối quan hệ nếu một cột có chứa các cực hiếm duy nhất.

Bấm Dữ liệu > Mối quan lại hệ.

Nếu Mối quan tiền hệ bị mờ, thì đó là vì sổ làm việc của người tiêu dùng chỉ chứa một bảng.

Trong vỏ hộp thoại Quản lý Mối quan lại hệ, hãy bấm Mới.

Trong hộp thoại Tạo mối Quan hệ, hãy bấm vào mũi thương hiệu cho Bảng và chọn bảng từ danh sách. Trong mối quan lại hệ một-nhiều, bảng này cần nằm ở phía nhiều. Với ví dụ về người mua và hiển thị thời gian tối ưu, quý khách hàng sẽ chọn bảng doanh số bán đồ theo quý khách trmong tiên, vì nhiều doanh số bán hàng có khả năng xảy ra vào bất kỳ ngày nào đã mang lại.

Với Cột (Ngoại), hãy chọn cột có chứa dữ liệu có tương quan đến Cột Liên quan tiền (Chính). Ví dụ, nếu người tiêu dùng có cột ngày trong cả hai bảng, khách hàng sẽ chọn cột đó bây giờ.

Với Bảng Liên quan, hãy chọn bảng có ít nhất một cột dữ liệu có tương quan đến bảng người mua đã chọn mang lại Bảng.

Với Cột Liên quan liêu (Chính), hãy chọn cột có giá trị duy nhất khớp với giá trị vào cột người dùng đã chọn đến Cột.

Bấm OK.

Tìm đọc thêm về mối quan tiền hệ giữa các bảng vào Excel

“Có thể cần phải có mối quan tiền hệ giữa các bảng”

Ghi chụ về mối quan lại hệ

Bạn sẽ biết mối quan lại hệ có trường thọ hay là không Khi người dùng kéo các trường từ các bảng khác nhau vào danh sách Trường PivotTable. Nếu người tiêu dùng ko được nhắc tạo mối quan hệ, thì có nghĩa là Excel đã có biết tin mối quan hệ cần thiết để liên kết dữ liệu.

Việc tạo mối quan tiền hệ cũng như thể nlỗi việc dùng VLOOKUP: bạn cần các cột có chứa dữ liệu khớp để Excel có thể tsi mê chiếu chéo các hàng vào một bảng với các hàng vào bảng khác. Trong ví dụ hiển thị thời gian hoàn hảo, bảng Khách hàng sẽ cần có các quý hiếm ngày mà những cực hiếm này cũng lâu dài trong bảng hiển thị thời gian logic.

Ví dụ: Liên kết dữ liệu hiển thị thời gian lý tưởng với dữ liệu chuyến cất cánh hàng không

Bạn có thể tìm gọi về cả mối quan hệ bảng và hiển thị thời gian thông minh bằng cách dùng dữ liệu miễn phí bên trên myga.vn Azure Marketplace. Một vài bộ vào số các bộ dữ liệu này rất lớn, đòi hỏi phải có kết nối mạng internet nhanh khô để hoàn thành tải xuống dữ liệu trong một sấp xỉ thời gian hợp lý.

Bấm vào Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ myga.vn Azure Marketplace. Trang đầu myga.vn Azure Marketplace mở ra trong Trình trả lời Nhập Bảng.

Dưới Giá, hãy bấm Miễn phí.

Dưới Thể loại, hãy bấm Khoa học & Thống kê.

Tìm DateStream và bấm Đăng ký.

Nhập tài khoản myga.vn của người dùng và bấm Đăng nhập. Xem trcầu dữ liệu sẽ xuất hiện trong cửa sổ.

Cuộn xuống dưới và bấm Chọn Truy vấn.

Bấm Tiếp.

Chọn BasicCalendarUS rồi bấm Kết thúc để nhập dữ liệu. Với kết nối internet nhanh, quá trình nhập sẽ mất gần đúng một phút. khi kết thúc, người tiêu dùng sẽ thấy báo cáo trạng thái có 73.414 hàng được truyền. Bấm Đóng.

Bấm Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ myga.vn Azure Marketplace để nhập bộ dữ liệu thứ nhị.

Dưới Kiểu, hãy bấm Dữ liệu.

Dưới Giá, hãy bấm Miễn phí.

Tìm Các Chuyến bay Trễ của US Air Carrier và bấm Chọn.

Cuộn xuống dưới và bấm Chọn Truy vấn.

Bấm Tiếp.

Bấm Kết thúc để nhập dữ liệu. Với kết nối mạng internet nkhô nóng, quá trình nhập có thể mất 15 phút. lúc kết thúc, người mua sẽ thấy báo cáo trạng thái 2.427.284 hàng được truyền. Bấm Đóng. Bây giờ hẳn là quý khách hàng đã có nhì bảng trong tế bào hình dữ liệu. Để liên kết các bảng này, chúng ta sẽ cần các cột tương thích trong mỗi bảng.

Trong cửa sổ Power Pivot, hãy bấmPivotTable để tạo PivotTable vào trang tính mới hoặc trang tính hiện có.

Trong Danh sách Trường, hãy bung rộng On_Time_Performance và bấm ArrDelayMinutes để thêm vào vùng Giá trị. Trong PivotTable, người mua sẽ thấy tổng số thời gian các chuyến bay bị hoãn, được tính bằng phút.

Hãy bung rộng BasicCalendarUS và bấm MonthInCalendar để thêm nó vào vùng Hàng.

Lưu ý rằng bây giờ PivotTable liệt kê các tháng tuy thế tổng cộng số phút như thể nhau cho mọi tháng. Các cực hiếm lặp lại, như thể hệt nhau mang lại thấy rằng cần có một mối quan lại hệ.

Trong Danh sách Trường, vào “Có thể cần mối quan hệ giữa các bảng”, hãy bấm Tạo.

Trong Bảng Liên quan liêu, hãy chọn On_Time_Performance và trong Cột Liên quan liêu (Chính) chọn FlightDate.

Trong Bảng, hãy chọn BasicCalendarUS và trong Cột (Ngoại) chọn DateKey. Bấm OK để tạo mối quan tiền hệ.

Xem thêm: Đăng Ký Bản Quyền Phần Mềm Quản Lý Văn Bản Miễn Phí Nên Dùng Hiện Nay

Lưu ý rằng tổng số phút bị hủy của mỗi tháng bây giờ đã khác nhau.

Trong BasicCalendarUS và kéo YearKey đến vùng Hàng, ở trên MonthInCalendar.

Bây giờ người mua hàng có thể phân loại các chuyến bay đến bị hoãn theo năm và tháng hoặc các quý hiếm khác trong lịch.