Cách đánh số thứ tự trong excel hỗ trợ cho quy trình tạo bảng vào excel được dễ dàng với hối hả, tiết kiệm được tối đa thời gian. Nhưng nếu như bạn chưa biết download đặt đúng giải pháp công việc sẽ trở khó khăn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn đánh số thứ tự vào excel đơn giản nhé!

Microsoft Excel là một ứng dụng xử lý bảng tính và nằm vào bộ Microsoft Office của hãng sản xuất Microsoft. Chương trình này hỗ trợ tối đa nhỏ người trong quá trình tính tân oán, so với dữ liệu, tự động hóa công việc. Bên cạnh đó, hỗ trợ công việc một cách tối ưu nhất là với dân văn chống không thể bỏ qua ứng dụng này. Chính sự quan tiền trọng này bạn cần trang bị cho bạn những kỹ năng văn phòng cơ bản thật vững chắc.

Bạn đang xem: Hàm đánh số thứ tự trong excel


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Cách 1: Cách kéo số thứ tự trong excel bằng chuột

Cách 1: Cách kéo số thứ tự trong excel bằng chuột

Tạo số thứ tự trong excel bằng nhỏ trỏ chuột là bí quyết đánh số theo thứ tự sắp xếp vào list ngắn với danh sách dài. Với phương pháp này còn có 2 phương pháp để bạn áp dụng như sau:

Đánh số thứ tự vào excel trong bằng chuột cho danh sách ngắn

Bước 1: Trong bảng số liệu cần đánh thứ tự, bạn chọn số bắt đầu trước khi đánh thứ tự vào ô đầu tiên (Ví dụ: số 1)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 1" width="600" height="277" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_1_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-danh-sach-ngan-1-500x231.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 1"> Nhập số thứ tự trong excel danh sách ngắn

Bước 2: Nhấn giữ phím “Ctrl” dùng chuột rê vào bên phải của ô đầu tiên góc dưới, bạn nhập số bắt đầu mang đến đến Khi con trỏ chuột chuyển lịch sự dấu “+” và xuất hiện một dấu “+” nhỏ giống ảnh minc họa phía dưới.

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô giòn – gọn - Ảnh 2" width="600" height="281" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_2_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/thao-tac-chuyen-dau-trong-excel-danh-sach-ngan-500x234.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 2"> Thao tác chuyển dấu vào excel list ngắn

Bước 3: Tiếp tục nhấn giữ chuột trái di chuyển đến hết list cần đánh số thứ tự

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 3" width="600" height="309" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_3_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/di-chuyen-chuot-tu-diem-dau-den-cuoi-danh-sach-ngan-500x258.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 3"> Di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối danh sách ngắn

Sau đó bạn sẽ thấy kết quả số thứ tự tăng dần:

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 4" width="600" height="309" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_4_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-hien-thi-danh-so-thu-tu-danh-sach-ngan-500x258.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 4"> Kết quả hiển thị danh sách ngắn

Đánh số thứ tự trong excelbằng chuột đến danh sách dài

Đối với những danh sách lâu năm hàng trăm, ngàn số, mẫu bạn muốn đánh số thứ tự tất cả thể áp dụng giải pháp điền số thứ tự vào excel:

Bước 1: Nhập số thứ tự bắt đầu số 1 tiếp theo số 2 (lần lượt theo thứ tự tăng dần)

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 5" width="600" height="440" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_5_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-danh-sach-dai-500x367.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 5"> Nhập số thứ tự trong excel list lâu năm

Bước 2: Kéo nhỏ trỏ chuột chọn vào hai ô bạn vừa thao tác làm việc nhập số di chuyển bé trỏ chuột tới ô mặt phải của ô thứ phía 2 bên dưới đến Lúc chuyển dấu “+”

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 6" width="600" height="435" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_6_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/thao-tac-chuyen-dau-trong-excel-danh-sach-dai-500x363.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh hao – gọn - Ảnh 6"> Thao tác chuyển dấu vào excel danh sách nhiều năm

Bước 3: Sau đó nhấn chuột trái để excel tự động đánh số theo thứ tự. Bạn sẽ thấy kết quả ngay lập tức sau đó:

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 7" width="600" height="437" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_7_7855_700.jpg 651w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-danh-so-thu-tu-danh-sach-dai-1-500x364.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 7"> Kết quả đánh số thứ tự list dài

Cách 2: Công thức đánh số thứ tự trong excel

Bước 1: Ô đầu tiên vào bảng ở cột STT, nhập số bắt đầu (một số bất kỳ bạn muốn, thường là số 1)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 8" width="600" height="282" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_8_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-bang-cong-thuc-500x235.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 8"> Nhập số thứ tự vào excel bằng công thức

Bước 2:Nhập công thức vào ô tiếp theo (Ví dụ: =A5+1)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 9" width="600" height="282" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_9_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/nhap-cong-thuc-danh-so-tu-tu-trong-excel-500x235.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh hao – gọn - Ảnh 9"> Nhập công thức đánh số thứ tự trong excel

(Trong đó: A5 đây là ô chứa số đầu tiên như bước 1; 1 chính là đơn vị bắt đầu; 2 chính là đơn vị gia tăng,…)

Bước 3: Lúc đã nhập dứt số bắt đầu bạn di chuyển bé trỏ chuột vào mặt phải góc dưới của ô công thức. Con trỏ chuột sẽ chuyển quý phái dấu “+” thì bạn di chuyển chuột xuống dưới để copy lại công thức đánh số thứ tự trong excel

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh khô – gọn - Ảnh 10" width="600" height="288" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_10_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/sao-chep-lai-cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel-500x240.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 10"> Sao chép lại công thức đánh số thứ tự vào excel

Kết quả hiển thị sau khi thao tác làm việc xong:

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 11" width="600" height="287" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_11_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-hien-thi-danh-so-thu-tu-bang-cong-thuc-500x239.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 11"> Kết quả hiển thị đánh số thứ tự bằng công thức

Cách 3: Cách đánh số thứ tự trong excel tất cả điều kiện với hàm COUNTA

Bên cạnh những cách tạo số thứ tự trong excel thủ công thì sử dụng hàm đánh số thứ tự cũng đem lại kết quả nkhô giòn và đúng chuẩn. Ví dụ cụ thể dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng tưởng tượng cùng áp dụng hàm vào trong làm việc tạo số thứ tự vào excel.

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 12" width="600" height="357" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_12_7855_700.jpg 700w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/danh-thu-tu-co-dieu-kien-trong-excel-voi-ham-counta-500x297.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 12"> Đánh thứ tự số bao gồm điều kiện trong excel với hàm counta

Sử dụng hàm Counta đánh số thứ tự có điều kiện: B2=IF(C2=””,0,COUNTA($C$2:C2))

Trong đó: Ô C2 cố định điểm đầu, điểm cuối ko cố định

Với công thức trên đây bạn thực hiện ngay lập tức tại ô B2 Lúc kéo xuống công thức đến kết thúc bảng, với ô không tồn tại giá trị sẽ trả về kết quả bằng 0 với tiếp tục đếm số thứ tự với những ô có giá trị ta sẽ tất cả bảng kết quả như như sau:

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 13" width="600" height="387" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_13_7855_700.jpg 700w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-danh-thu-tu-co-dieu-kien-trong-excel-voi-ham-counta-500x322.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 13"> Kết quả đánh thứ tự tất cả điều kiện trong excel với hàm counta

Cách 4: Cách đánh số thứ tự lúc lọc dữ liệu vào excel với hàm SUBTOTAL

Cách đánh số thứ tự trong excel kho lọc dữ liệu bạn có thể sử dụng hàm subtotal kết hợp với hàm IF để thực hiện. Dưới đây là cách để các bạn thực hiện.

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 14" width="600" height="354" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_14_7855_700.jpg 700w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/danh-so-thu-tu-khi-loc-du-lieu-trong-excel-bang-ham-subtotal-ket-hop-ham-if-500x295.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 14"> Đánh số thứ tự khi lọc dữ liệu trong excel bằng hàm subtotal kết hợp với hàm IF

Cũng tương tự bí quyết sử dụng hàm counta nhưng với Filter số thứ tự vẫn đúng đây chính là điều đặc biệt của hàm subtotal.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Cắt Ghép Nhạc Mp3 Cutter Joiner, Mp3 Cutter Joiner 10

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 15" width="600" height="345" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_15_7855_700.jpg 700w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-hien-thi-khi-su-dung-filter-500x287.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 15"> Kết quả hiển thị lúc sử dụng Filter

Hàm counta (cột B)

Hàm subtotal (cột C)

Công thức thực hiện: =IF(D2=””,””,SUBTOTAL(3,$D$2:D2))

Trong đó:

Ô ko giá bán trị hàm sẽ ko trả kết quả (IF(D2=””,””)

Ô D2 có mức giá trị thì bao gồm thể áp dụng hàm SUBTOTAL(function_num,Ref1,…) (SUBTOTAL(3,$D$2:D2)

Cách 5: Cách đánh số thứ tự tự động trên Excel

Thao tác đánh số tự động bên trên excel là hoạt động thường xuyên ổn sử dụng bất kỳ nhân viên văn phòng như thế nào. Tuy nhiên, bí quyết này chỉ áp dụng cụ thể cho bảng dữ liệu, đánh số thứ tự theo cột và làm việc này hoàn toàn tự động. Với những tệp tin dữ liệu gồm nhiều công bố cần áp dụng đánh số thứ tự tự động sẽ giúp công việc hiệu quả hơn với tiết kiệm nhiều thời gian. Dưới đây là biện pháp bạn thực hiện tạo thứ tự cột số tự động trong excel:

Bước 1: Nhập số thứ tự bắt đầu là số 1 (hoặc một số bất kỳ)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 16" width="600" height="493" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_16_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-bat-dau-500x411.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh hao – gọn - Ảnh 16"> Nhập số thứ tự bắt đầu

Bước 2: Mục Editing clichồng chuột vào Fill / Series

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 17" width="600" height="440" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_17_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/lua-chon-type-500x367.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 17"> Thao tác chọn định dạng

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Series

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 18" width="600" height="440" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_18_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/lua-chon-type-1-500x367.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 18"> Lựa chọn Type

Nếu làSeries inlựa chọn Rows để làm việc đánh số theo hàng, chọn Columns đánh số theo cột

Type bạn tất cả thể lựa chọn tùy chỉnh sau:

Linear (Đánh số tăng dần) Growth (Đánh số lũy tiến) Date (Đánh ngày tháng năm) AutoFill (Đánh số tự động) Step value (Khoảng biện pháp giữa những số thứ tự) Stop value (Chỉ định đánh số thứ tự)

Trong ví dụ này, áp dụng đánh số theo Columns với type Linear (Step value là một trong với Stop Value là 20)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 19" width="600" height="404" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_19_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/ap-dung-thao-tac-danh-thu-tu-theo-columns-500x337.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 19"> Áp dụng thao tác làm việc đánh số thứ tự theo cloumns

Sau Khi làm việc ngừng nhấn OK để hiển thị kết quả

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 20" width="600" height="491" srcset="https://myga.vn/ham-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_20_7855_700.jpg 600w, https://img.myga.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-danh-thu-tu-cot-trong-excel-500x409.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 20"> Kết quả đánh thứ tự cột trong excel

Hi vọng với những phân chia sẻ hữu ích trên đây sẽ góp bạn bao gồm thêm kinh nghiệm với kiến thức về biện pháp đánh số thứ tự vào excel. Đây là một vào những kỹ năng tin học văn phòng cơ bản đặc biệt với những bạn nhân viên văn phòng cần phải nắm rõ để áp dụng vào trong quá trình làm việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian làm việc tối ưu.