Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

     

Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Vì một lý do nào đó mà bạn không thể đến nhận bằng tốt nghiệp, vì thế bạn nhờ ai đó thay bạn đến nhận. Để người bạn nhờ có thể thay bạn nhận thì họ phải có giấy uỷ quyền nhận bằng tốt nghiệp từ bạn.

Bạn đang xem: Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện bạn thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Bạn có thể viết tay, hoặc tải mẫu về và điền thông tin rồi ký và đưa cho người uỷ quyền.

*

Tải giấy uỷ quyền nhận bằng tốt nghiệp

*

Cách viết giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————– 

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Kính gửi: PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG …………………………………….

Em tên là ………………………………..sinh ngày…………..…………tại……..……………..……

Sinh viên lớp……………………..……….Khoa…………………………MSSV………….…………

Tốt nghiệp ngành…………………………. bậc/hệ……………………….Năm tốt nghiệp…………

CMND số…………………………….….do CA tỉnh…………….………….cấp ngày………………

Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho:

Ông (bà)…………………………………………..sinh ngày……………………..tại……………………….…………..

Xem thêm: Những Câu Nói Bất Hủ Của Nguyễn Bá Thanh Khiến Mọi Người Nhớ Mãi

CMND số…………………………………………..do CA tỉnh………………….cấp ngày……………………..……… đến làm thủ tục nhận thay em.

Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

……….., ngày…tháng….năm…..
Người được ủy quyền(Ký, viết đủ họ tên)Người ủy quyền(Ký, viết đủ họ tên)
Xác nhận của cơ quan(Ký, viết đủ họ tên)Xét duyệt của phòng Đào tạo

Trên đây là mẫu giấy uỷ quyền nhận bằng tốt nghiệp cấp 3, đại học hay thạc sĩ. Nếu bạn còn thắc mắc nào cần giải đáp thì hãy liên hệ ngay với Luật Ba Miền thông qua tổng đài tư vấn trực tuyến nhé.