Đốt cháy trọn vẹn 1 mol hóa học phệ, thu được CO2 và H2O hơn kém nhau 8 mol. Mặt khác, a mol hóa học to trên công dụng về tối nhiều với 100 ml dung dịch Br2 6M. Giá trị của a là
Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo

Phương pháp giải

+) Tính số link pi phụ thuộc số mol nước vàCO2

=> Số liên kết pi sống nơi bắt đầu axit

+) Số mol Br2làm phản ứng ngay số mol link pi ngơi nghỉ cội axit => số mol chất béo


Tổng quát lác : nCO2 – nH2O = (toàn bô link pi – 1) . nbéo

=> tổng thể liên kết pi= 9

Trong số đó tất cả 3 pi của COO bắt buộc tham mê gia phản nghịch ứng cùng với Br2

=> nBr2 = (9 – 3).nbéo => a = 0,1 mol


*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và:


Đun glixerol cùng với hỗn hợp các bao gồm n axit phệ không giống nhau (gồm xúc tác H2SO4) có thể chiếm được bao nhiêu nhiều loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm 2 axit bự RCOOH với R’COOH công dụng với glixerol. Số lượng chất bự buổi tối đa hoàn toàn có thể thu được là bao nhiêu ?


Tdiệt phân 1 hóa học lớn X trong môi trường xung quanh axit, sau phản bội ứng nhận được glixerol với 2 axit béo.

Xác định số đồng phân kết cấu của X ?
Xem thêm: Nụ Hôn Nói Lên Điều Gì Về Tính Cách Chàng Hôn Bạn Nói Lên Điều Gì ?

Tbỏ phân trọn vẹn hóa học phệ X trong môi trường thiên nhiên axit, thu được axit oleic với axit stearic có tỉ trọng mol tương ứng 1 : 2. Khối hận lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn với H2O dư, đun cho nóng, có xúc tác H2SO4 thu được m gam glixerol. Giá trị của m là