Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

     

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích S toàn phần cùng thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là rất nhiều kiến thức đã có học tập tự thời trung học tập. Đây là mọi kiến thức đặc biệt vận dụng được trong thực tế cuộc sống nlỗi tính diện tích cái hộp, dòng thùng xốp để đựng đồ vật,… Bài viết này đã ra mắt không thiếu cho chính mình những bí quyết tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật


1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 khía cạnh rất nhiều là những hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai phương diện đối diện nhau được xem như là hai mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật, các khía cạnh sót lại Call là mặt mặt.


*

2. Công thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhật

– Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích S 4 mặt mặt của hình (trừ 2 mặt đáy).

Công thức: Diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật được bởi tích của chu vi dưới đáy cùng chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật.

+ h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích S xung quanh của hình hộp chữ nhật, biết chiều dài 20 m, chiều rộng 7 m, độ cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 mét vuông.

*

– Công thức tính diện tích toàn phần

Công thức: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật cùng 2 phương diện còn sót lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

+ a: Chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

Xem thêm: Phim Hạ Cánh Nơi Anh Tập 10, Hạ Cánh Nơi Anh Báo Động Khẩn Con Tim Tập 10

*

Ví dụ: Một chiếc thùng hình chữ nhật tất cả chiều cao là 3 cm, chiều dài là 5,4 cm, chiều rộng là 2 centimet. Tính diện tích S toàn phần của cái thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cmét vuông.

*

3. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được xem bằng tích của diện tích S lòng với độ cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

c: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 9 cm, chiều rộng 5 centimet và độ cao 6 centimet.

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để hiểu rõ hơn về thể tích hình hộp chữ nhật, mời chúng ta tìm hiểu thêm bài xích viết Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tất cả ví dụ đầy đủ, chi tiết.

4. Công thức tính con đường chéo hình hộp chữ nhật

Đường chéo cánh của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả độ nhiều năm đều nhau.

*

Trong đó:

D: con đường chéo hình hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính mặt đường chéo hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 10cm, chiều rộng 6centimet với độ cao 15cm.

*


Hy vọng rằng cùng với đông đảo bí quyết tính diện tích xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Cảm ơn các bạn sẽ quan sát và theo dõi.

Từ khóa kiếm tìm kiếm:

diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S bao phủ hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậthy vọng tính diện tích S bao quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanhphương pháp tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích S toàn phần của hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích hình hôp chữ nhậtphương pháp tính diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích toàn phầnbí quyết tính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích S xung quanhphương pháp diện tích S xung quanh hình hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình chữ nhậttính diện tích toàn phầndiện tích bao quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậts toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phầnmong tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích bao bọc hình hộpcông thức diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách làm tính diện tích bao phủ và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích toàn phần hình chữ nhậtdiện tích xung quanh diện tích S toàn phầndiện tích bao quanh của hình chữ nhậtcách tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộphy vọng tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích S bao quanh hình chữ nhậtdiện tích S xung quanh là gìao ước tính diện tích S bao phủ của hình hộp chữ nhậttính diện tích bao bọc hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatbí quyết tính diện tích S bao phủ hình hộphình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính dt bao phủ hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S xung quanhdiện tích S bao bọc diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhật