Cho mặt đường tròn trung tâm (O) nửa đường kính (R = 2cm) với con đường tròn chổ chính giữa (O") bán kính (R" = 3centimet.) Biết (OO" = 6cm.) Số tiếp tuyến đường thông thường của hai tuyến phố tròn sẽ cho là:


Phương pháp giải

Cho hai tuyến đường tròn (left( O;,,R ight)) và (left( O";,,R" ight)) khi ấy ta có:

+) (OO" > R + R") thì hai tuyến phố tròn ở xung quanh nhau tốt hai tuyến phố tròn không có điểm chung.

Bạn đang xem: Cho đường tròn tâm o bán kính r

( Rightarrow ) Hai đường tròn tất cả (4) tiếp đường thông thường.

+) (OO"

Xem lời giải


Lời giải của GV myga.vn

Ta có: (OO" = 6cm)

Lại có: (left{ eginarraylR" = 3cm\R = 2cmendarray ight. Rightarrow R" + R = 3 + 2 = 5cm

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: d


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Nếu hai tuyến đường tròn tiếp xúc cùng nhau thì số điểm bình thường của hai đường tròn là


Cho hai tuyến đường tròn $left( O;R ight)$ và $left( O";r ight)$ với $R > r$giảm nhau tại hai điểm riêng biệt và $OO" = d$. Chọn xác định đúng?


Cho hai tuyến đường tròn $left( O;8,cm ight)$ với $left( O";6cm ight)$ cắt nhau trên $A,B$ sao để cho $OA$ là tiếp con đường của $left( O" ight)$. Độ lâu năm dây $AB$ là


Cho hai tuyến đường tròn (left( I;7cm ight)) và (left( K;5cm ight)). Biết (IK = 2cm). Quan hệ giữa hai đường tròn là:


Cho con đường tròn $left( O ight)$ bán kính $OA$ cùng mặt đường tròn $left( O" ight)$ 2 lần bán kính $OA$.


Cho hai tuyến phố tròn $left( O_1 ight)$ và $left( O_2 ight)$ xúc tiếp ngoài tại $A$ và một đường trực tiếp $d$ xúc tiếp cùng với $left( O_1 ight);left( O_2 ight)$ theo lần lượt trên $B,C$.


Cho hai tuyến đường tròn $left( O;20cm ight)$ với $left( O";15cm ight)$ giảm nhau trên $A$ và$B$. Tính đoạn nối trọng điểm $OO"$, biết rằng$AB = 24cm$ và $O$ cùng $O"$ nằm thuộc phía so với $AB$ .


Cho nửa đường tròn $left( O ight)$, đường kính $AB$. Vẽ nửa con đường tròn tâm $O"$ đường kính $AO$ (cùng phía cùng với nửa con đường tròn $left( O ight)$). Một cat đường bất kỳ qua $A$ cắt $left( O" ight);left( O ight)$ thứu tự trên $C,D$.


Cho hai đường tròn $left( O ight);left( O" ight)$ xúc tiếp bên cạnh trên $A$. Kẻ tiếp đường tầm thường xung quanh $MN$ cùng với $M in left( O ight)$; $N in left( O" ight)$. gọi $P$ là vấn đề đối xứng cùng với $M$ qua $OO"$; $Q$ là vấn đề đối xứng với $N$ qua $OO"$.


Cho hai đường tròn $left( O ight)$ và $left( O" ight)$ xúc tiếp ngoài trên $A$. Kẻ những 2 lần bán kính $AOB;AO"C$. call $DE$ là tiếp đường bình thường của hai tuyến phố tròn $left( D in left( O ight);E in left( O" ight) ight)$. điện thoại tư vấn $M$ là giao điểm của $BD$ cùng $CE$. Tính diện tích S tứ đọng giác $ADME$ biết $widehat DOA = 60^circ $ cùng $OA = 6,centimet.$


Cho hai đường tròn $left( O ight);left( O" ight)$ cắt nhau trên $A,B$, trong số ấy $O" in left( O ight)$. Kẻ đường kính $O"OC$ của con đường tròn $left( O ight)$. Chọn khẳng định sai?


Cho các con đường tròn (left( A;10, mcm ight), m left( B;15, mcm ight), m left( C;15,cm ight)) tiếp xúc ngoại trừ với nhau đôi một. Hai con đường tròn (B) cùng (C) xúc tiếp với nhau trên (A"). Đường tròn (left( A ight)) xúc tiếp cùng với con đường tròn (left( B ight)) và (left( C ight)) thứu tự tại (C") với (B".)


Cho hai đường tròn (O;5) cùng (O’;5) giảm nhau tại A với B. Biết OO’=8. Độ lâu năm dây cung AB là


Cho con đường tròn trung ương (O) nửa đường kính (R = 2cm) cùng mặt đường tròn vai trung phong (O") nửa đường kính (R" = 3centimet.) Biết (OO" = 6cm.) Số tiếp đường chung của hai tuyến phố tròn vẫn mang đến là:


Cho con đường trực tiếp xy và con đường tròn (O; R) ko giao nhau. Hotline M là một trong những điểm di động trên xy. Vẽ con đường tròn đường kính OM giảm đường tròn (O) tại A cùng B. Kẻ (OH ot xy) . Chọn câu đúng.

Xem thêm: Kem Dưỡng Da Bôi Kem Dưỡng Da Bao Lâu Thì Rửa, Bôi Kem Dưỡng Da Bao Lâu Thì Rửa


*

*

Cơ quan lại công ty quản: shop Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ Thông tin cùng Truyền thông.