Hướng thừa nhận phương pháp phát âm số đồ vật từ bỏ tiếng Anh từ là một cho 100, bí quyết thay đổi số đếm sang số sản phẩm công nghệ từ với giải pháp sử dụng số sản phẩm công nghệ từ.

Số sản phẩm công nghệ từ bỏ giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho 100 viết thế nào, viết tắt như thế nào. Dưới đó là biện pháp viết số thứ từ trong giờ Anh. Bên cạnh đó, myga.vn vẫn chỉ dẫn chúng ta phương pháp đưa thể số đếm sang số lắp thêm tự cùng cách sử dụng số thiết bị từ bỏ phù hợp độc nhất.

Bạn đang xem: Bảng chữ số tiếng anh từ 1 đến 100

*

Số trang bị tự trong tiếng Anh và bí quyết sử dụng

1. Số đồ vật từ bỏ giờ Anh từ là 1 cho 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

trăng tròn (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem Clip giải pháp hiểu số thứ trường đoản cú vào giờ đồng hồ Anh

2. Sử dụng số sản phẩm từ bỏ lúc nào?

- Số vật dụng tự dùng để nói tới vị trí của một trang bị làm sao kia hoặc xác định vị trí của đồ dùng kia trong một hàng.

- Danh hiệu của vua, hậu phi nước ngoài thường lúc viết viết tên với số lắp thêm trường đoản cú ngay số La Mã, Khi phát âm thì thêm THE trước số thiết bị trường đoản cú.

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Cách dịch số đếm lịch sự số trang bị tự

3.1. Thêm th đằng sau số đếm. Số tận cùng bằng Y, buộc phải đổi Y thành I rồi new thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five sầu - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve sầu – twelfth

3.2. lúc số kết hợp nhiều sản phẩm, chỉ cần thêm th ngơi nghỉ số sau cuối, nếu như số sau cùng phía trong danh sách không tính lệ bên trên thì cần sử dụng theo danh sách đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thous&, one hundred and eleventh

- 421st = four hundred và twenty-first

3.3. Lúc hy vọng viết số ra chữ số (viết nhỏng số đếm cơ mà đằng ở đầu cuối thêm TH hoặc ST với số máy tự 1, ND cùng với số lắp thêm từ 2, RD với số thiết bị từ 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred and first = 101st

*

Cách chuyển số đếm sang trọng số sản phẩm tự

4. Bài tập về số sản phẩm công nghệ từ trong giờ đồng hồ Anh

Hoàn thành đoạn văn sau cùng với ký kết hiệu viết tắt của số thiết bị tự st, nd, rd với th.

This year, Ruby và Mary participated in the London marathuôn, which took place on the 23..... of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. To join the maradong dỏng, Ruby và Mary started training on the 11..... of January. To get to London in time, they left on the 20.....of June. Ruby và Mary were very happy to run the London maranhỏ. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car & 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....và Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun và a great time in London. Ruby & Mary returned trang chủ on the 30.....of June.

Xem thêm: Phần Mềm - Driver Máy In Canon Lasershot Lbp

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Quý Khách có thể luyện phạt âm trải qua số máy từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh cơ mà Cửa Hàng chúng tôi giới thiệu sống trên. Kết phù hợp với phần mềm phân phát âm giờ đồng hồ Anh văn minh của myga.vn để luyện tập hằng ngày tận nơi nhé các bạn.