Phlặng quý khách hàng Cùng Phòng Tôi Là Hồ Ly Tinch – Hay mang tên khác là Ngã Đích Thất Hữu Thị Hồ Tiên.quý khách hàng vẫn xem: Truyện bạn cùng chống của tớ là hồ tiên

Phlặng đưa thể trường đoản cú đái tngày tiết thuộc tên. Dự án đam mỹ gửi thể Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên được phân thành phiên bản điện hình ảnh Quý khách hàng Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên Chi Linh Hồ Thánh Tử cùng webdrama Quý Khách Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên Chi Tkhô nóng Xuân Vị Ương. 

Tên phim: Quý khách hàng Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên

Số tập: 30 tập

Đạo diễn: Tân Duệ

Tổng đạo diễn: Thành Vệ Bình

Cố vấn: Lý Tác Nam

Diễn viên chính: Ngô Sở Nhất, Lý Trạch Bằng (những trực nằm trong cửa hàng truyền thông media MEDO.)

Nội dung:

Phyên ổn trực thuộc thể nhiều loại thần tiên kỳ ảo, hầu hết chuyển phiên xung quanh mẩu truyện hồ tiên Lục Bạch thừa không gian và thời gian nhằm cho thôn hội tân tiến, báo bổ cho vị ân nhân cứu giúp mạng của hồ nước tộc.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove sầu it or upload a different image.
Bạn đang xem: Bạn cùng phòng của tôi là hồ tiên

*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove sầu it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove sầu it or upload a different image.


*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove sầu it or upload a different image.


*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


*Xem thêm: Download Liên Minh Huyền Thoại Cho Window Phone, Tải Liên Minh Huyền Thoại Cho Window Phone

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.