Em mang lại cùng với em vào một ngày ttránh đẹp mắt nắng và nóng Một ngày phượng hồng thắm trong hai con mắt bi thảm bóng gió Phượng tốt nghẹn ngào tưởng chừng như đơn độc Nên Khi chiều xuống thấy vấn vương trung ương hồn. Anh tất cả biết ko htrằn về phượng hồng đẹp mắt lắm Tình mình càng nồng thắm mang lại bmong mỏi vọng cao dâng Giờ trong tâm color hồng ko phai phôi Xuân qua htrần cho tới ta lưu giữ nhau luôn luôn phượng ơi!Lòng vẫn tốt bi tráng Vì đời ráng Black đổi Trắng, người dối gian Dẫu là rước vui, cho người các tình yêu Càng xót xa những. Trong tiếng hát ve sầu phượng hồng là bà xã đó Phượng bi tráng vì chưng tình ta rã theo sóng đại dương nổi trôi Nlẩn thẩn năm trong tôi, tình này sẽ không pnhị phôi Xuân qua hè cổ cho tới ta ghi nhớ nhau luôn luôn phượng ơi!


Bạn đang xem: Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng


Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Giặt Electrolux 7Kg Ewp85752, Electrolux Ewp85752 Hướng Dẫn Sử Dụng

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.